Karel Čapek

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

cz en